Skip to content

Coaching de vida a Mataró

Sessions de coaching de vida

Com és una sessió de coaching de vida?

Durant una sessió de coaching de vida, la terapeuta pot utilitzar diverses eines d’acompanyament emocional per tal d’empoderar a la pacient perquè pugui construir el seu propi camí.

Segons el punt de conflicte del que es parteixi la terapeuta utilitzarà uns mètodes o uns altres. No hi ha dues sessions iguals.

Què sentiras amb una sessió de coaching de vida?

Des de la primera sessió notaràs canvis i una evolució. Sentiràs que la terapeuta et proporciona suport i orientació així com eines per identificar i superar obstacles en el teu camí cap a l’èxit personal.

DEMANA CITA

Tarifes de les sessions de coaching de vida

Els imports de les sessions de coaching de vida a Mataró inclouen els materials i aparells necessaris pel correcte desenvolupament del tractament.

PREU
60€

DURADA
60minuts

Què és el coaching de vida?

És una modalitat d’acompanyament emocional a la dona per trobar-se a una mateixa, avaluant l’estat actual i empoderant a la pacient a definir el nou rumb en base els valors personals i els objectius de vida.

El procés de coaching de vida implica converses profundes entre la clienta i la terapeuta, on s’exploren metes, desafiaments i estratègies per a aconseguir un canvi positiu.

Beneficis del coaching de vida:

  • Definició d’uns objectius de vida clars.
  • Augment de l’autoconfiança i l’autoestima.
  • Millora de les relacions en tots els àmbits.
  • Millora de la presa de decisions.
DEMANA CITA
Back To Top