Skip to content

Descodificació biològica a Mataró

Sessions de Descodificació biològica

Com és una sessió de descodificació biològica?

Generalment la sessió comença amb una conversa entre la terapeuta i la pacient. Durant aquesta conversa, s’exploraran els teus símptomes físics, emocions, experiències de vida i esdeveniments que puguin haver influït en la teva salut. La terapeuta buscarà patrons i connexions entre les teves emocions i símptomes.

A mesura que comparteixes les teves vivències, la terapeuta pot ajudar-te a identificar conflictes emocionals subjacents i les seves possibles connexions amb la teva salut. A través d’aquesta exploració, es busca comprendre com els aspectes emocionals poden haver contribuït als símptomes físics.

La sessió pot involucrar tècniques d’escolta activa, empatia i suport emocional per a ajudar-te a processar les teves emocions i alliberar tensions emocionals acumulades. L’objectiu és arribar a una comprensió més profunda de les arrels emocionals dels problemes de salut i treballar cap a la seva resolució.

Què sentiras amb una sessió de descodificació biològica?

A mesura que explores i discuteixes les teves experiències i emocions passades amb la terapeuta, és possible que sorgeixin emocions reprimides. Això pot portar a una sensació d’alliberament emocional i alleujament a mesura que s’aborden els conflictes interns.

A més, guanyaràs una comprensió més profunda de com les emocions poden estar relacionades amb els teus problemes de salut. Al llarg del procés, és comú sentir-se secundada i escoltada, la qual cosa pot contribuir a un major benestar emocional, mental i físic.

DEMANA CITA

Tarifes de les sessions de descodificació biològica

Els imports de les sessions de descodificació biològica a Mataró inclouen els materials i aparells necessaris pel correcte desenvolupament del tractament.

PREU
60€

DURADA
60 minuts

Què és la descodificació biològica?

La descodificació biològica és una teràpia que explora les connexions entre les emocions, la ment i el cos. Basada en la creença que els símptomes i malalties físiques poden estar relacionats amb conflictes emocionals no resolts, cerca identificar les arrels emocionals subjacents dels problemes de salut.

A través de la comprensió i alliberament d’aquestes emocions, es busca promoure la curació i l’equilibri en el cos. La descodificació biològica considera la interacció entre factors biològics, psicològics i socials en la salut.

Beneficis de la descodificació biològica:

  • Ajuda a comprendre les emocions.
  • Abordatge i alliberament d’emocions reprimides.
  • Major autoconsciència.
  • Apoderament.
  • Ajuda a millorar les relacions personals.
  • Reducció de l’estrès.
DEMANA CITA
Back To Top